SAMSPILL

SAMSPILL skal synliggjøre, forbedre og styrke kulturnæringenes vilkår, roller, verdiskaping og kompetanser for bærekraftig økonomisk utvikling og konkurransekraft i Trøndelag og Jämtlands län.

Arbeidsformen er å nytte bla. processmetoder som Business Model Canvas, tilby workshops,
produktutviklings-residens, studiereiser og eksperimentering/ levende laboratorium.

Resultatet er at aktører innen kulturnæringene ser Trøndelag og Jämtlands län som en attraktiv region å leva, verke og utvikle seg i.

Norsk prosjekteier

Stiftinga Hilmar Alexandersen

Kontakt

Prosjektperiode

01.04.2023 - 31.03.2026

Budsjett

Norsk bidrag: 4 300 000 NOK

Total: 1 148 771 €

Prosjektnettside

https://samspel63.no/

Andre partnere

Tindved Næringshage
Visit Innherred
Trøndelag Fylkeskommune