Samisk opplevelsesbasert turisme over grensen

Hovedmålet med prosjektet er derfor å se på mulighetene for en fremtidig gjennomføring av prosjekter for å utvikle turistsamarbeidet mellom Norge og Sverige og bransjen som helhet.

Tanken er senere å finne fram til forskjellige måter å produsere kvalitetsprodukter og mer salg over grensen, som igjen resulterer i flere bedrifter og bedriftsutvikling. Forstudien håper en skal gi svar på om det er mulig å gjennomføre prosjektet og hva et slikt prosjekt bør inneholde.

Norsk prosjekteier

Tysfjord kommune

Prosjektperiode

01.01.2012 - 31.08.2012

Budsjett

Total: 20530 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Àvki AB, Lulesami Adventure Lapland