ØKS: Første runde avsluttet

Mer enn ni millioner mennesker bor langs kysten av Øresund, Kattegat og Skagerrak. Regionen er i tillegg vertskap for et trettitalls universiteter og høyskoler, et svært allsidig næringsliv – og to hovedsteder.

I slutten av februar åpnet den første utlysningsrunden i den nye programperioden i Interreg VA Øresund-Kattegat-Skagerrak.

LES MER: Første utlysning i ØKS

Hele 31 søknader kom inn innen fristen 26. mars. Den største interessen for å bidra til det grenseregionale samarbeidet mellom Norge, Sverige og Danmark finnes innen innsatsområdene innovasjon og sysselsetting, med henholdsvis 14 og 11 søknader. Sekretariatet har i tillegg mottatt fire søknader i kategorien transport, mens to prosjekter har søkt om støtte i kategorien grønn økonomi.

I arbeidet med å vurdere de ulike søknadene legges det blant annet vekt på:

• At prosjektet skaper grenseregional merverdi
• Addisjonalitet
• Partnernes evne til å gjennomføre prosjektet
• Partnerskapets sammensetnin
• Forankring hos målgruppene
• Langsiktige effekter
• Resultatorientering
• Bidrag til programmets målsettinger
• Horisontale kriterier
• Bidraget til EUs strategi for Østersjøen

Det er ventet at vurderingsprosessen vil ta rundt tre måneder.