Roads to Ruija

Samarbeid mellom museer og kvenske institusjoner i Norge for å utvide kunnskapene om den finskspråklige befolkningens migrasjon, historie og kulturarv på Nordkalotten.
Noen resultatmål i prosjektperioden:
Lage en mobil utstilling som skal vises i skoler, på museer o.a. hensiktsmessige steder.
Lage en digital modell som skal gjøre utstillingen tilgjengelig på Internet og mobiltelefon.

Norsk prosjekteier

Varanger museum

Prosjektperiode

01.09.2009 - 31.08.2012

Budsjett

Norsk bidrag: 700 000 Kjell

Total: 388 925 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Nord Troms museum
Kvensk institutt
The provincial museum of Lapland