RIGHT

Prosjektets siktemål er å tilrettelegge og styrke regional innovasjon, samt bidra til strategier innen smart-spesialisering. For å få til dette skal RIGHT fokusere på å utvikle kompetansen hos arbeidstakere i SMB-er innenfor energisektoren og blå sektor.

Kontakt

  • Kate Clarke

    Vestland fylkeskommune

    +47 93 46 76 45

    +47 93 46 76 45

    Send e-post

Prosjektperiode

01.11.2018 - 01.12.2021

Budsjett

Total: 3 366 047 €

Andre partnere

Hordaland County Council (LB)

Meland Municipality

GCE Ocean Technology

NCE Seafood Innovation Cluster.

The Province of Groningen

Hanze University of Applied Sciences

Fife Council (Scotland)

Skåne Region

Industrial Development Center South (IUC Syd)

The Province of Antwerp

Ghent University

The Johann Daniel Lawaetz Institute

Hamburg University of Applied Sciences (HAW)

Vordingborg Erhverv