RESENS

RESENS – Regional utvikling og samfunnsentreprenørskap i Norge-Sverige

I en stadig mer globalisert verden er det viktig å skape rom for vekst og støttestrukturer som legger til rette for mennerskers og bedrifters utvikling i lokalsamfunnene. Prosjektet skal stimulere til entreprenørskap og omstilling tynt befolkede områder. Partnerne i prosjektet skal skape grenseoverskridende forståelse for hvordan regional fornyelse kan fremmes gjennom samfunnsentreprenørskap og sosial innovasjon. Prosjektet skal også bidra til mer grenseoverskridende samarbeid om kunnskaps- og modellutvikling knyttet til samfunnsentreprenørskap og sosial innovasjon.

I samarbeidet inngår, foruten prosjekteierne, Coompanion i Jämtland och Västernorrland, Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT), Nasjonalparken Næringshage, Åkroken Science Park, Leiv Eriksson Nyskaping, Flndra AS, Östersunds og Örnsköldsviks kommuner, Fosen Regionråd, Høylandet kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Norsk prosjekteier

Nord universitet

Kontakt

  • Britt Paula Mørkved

    Nord universitet

    74 11 22 19

    Send e-post

Prosjektperiode

01.01.2016 - 31.12.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 2 524 200 Kjell

Total: 1 862 474 €

Andre partnere

Coompanion i Jämtland och Västernorrland, Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT), Nasjonalparken Næringshage, Åkroken Science Park, Leiv Eriksson Nyskaping, Flndra AS, Östersunds og Örnsköldsviks kommuner, Fosen Regionråd, Høylandet kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune.