Nå skal ReSeNS spre kunnskap og resultater

Ledergruppen i interregprosjektet ReSeNS kunne nylig kvittere ut at praktisk talt alle målsettingene med prosjektet er, eller er i ferd med, å bli oppfylt.

– Vi er i rute, sier prosjektleder Yvonne von Friedrichs. Det betyr selvsagt ikke at vi er ferdig med prosjektet. Snarere tvert imot gjenstår det mye arbeid med å formidle resultatene, både forskningsresultatene og de mer praktiske resultatene.

Mer samfunnskunnskap

Dessuten gjenstår det noe datainnsamling når det gjelder samfunnsnivået. Det skal både sluttføres en spørreundersøkelse og gjøres ytterligere intervju med næringssjefene i de deltagende kommunene.

Samt at det skal gjennomføres en studiereise til Scotland/Edinburgh for å supplere med internasjonale samfunnsimpulser.

Sluttkonferanse

– Endelig skal det gjennomføres et «stormøte» den 12. og 13. juni 2018 med erfaringsutveksling og kunnskapspåfyll for alle i prosjektet, sier Britt Paula Mørkved.

I tillegg blir det en en åpen sluttkonferanse den 24. oktober 2018 hvor vi planlegger blant annet å presentere noen av resultatene fra prosjektet.

[faktaboks tittel=»ReSeNS – Regional utvikling og samfunnsentreprenørskap i Norge-Sverige» plassering=»ingen»] I en stadig mer globalisert verden er det viktig å skape rom for vekst og støttestrukturer som legger til rette for mennerskers og bedrifters utvikling i lokalsamfunnene. Prosjektet skal stimulere til entreprenørskap og omstilling tynt befolkede områder. Partnerne i prosjektet skal skape grenseoverskridende forståelse for hvordan regional fornyelse kan fremmes gjennom samfunnsentreprenørskap og sosial innovasjon. Prosjektet skal også bidra til mer grenseoverskridende samarbeid om kunnskaps- og modellutvikling knyttet til samfunnsentreprenørskap og sosial innovasjon. [/faktaboks]