RESEM – REmote SEnsing supporting surveillance and operation of Mines

Det overordnede målet med prosjektet er å utvikle nye metoder for forbedre utformingen av strukturer for gruvedrift og minimere risiko og de miljømessige konsekvensene av gruvedrift i arktiske miljøer. Dette skal oppnås ved å kombinere nye hydrologiske og strukturelle modeller ved hjelp av teknologi for fjernovervåking.

RESEM-prosjektet skal samle eksperter innen hydrologisk og strukturell modellering og jordobservasjon fra Finland, Norge og Sverige for å bedre sikkerheten og redusere miljøbelastningen fra gruvedrift i arktiske miljøer. Samarbeidet mellom forskningsmiljøer og interessenter fra gruveindustrien og lokale myndigheter danner et sterkt konsortium som kan konkurrere om EU H2020-midler for å videreføre forskningen på bærekraftig utvikling av gruveindustrien i Arktis.

Norsk prosjekteier

Norut Tromsø AS

Prosjektperiode

01.08.2015 - 31.05.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 1 390 000 Kjell

Total: 1 039 026 €

Andre partnere

Luleå Tekniska Universitet