RemoAge

Prosjektet skal finne nye og digitalt støttede arbeidsmetoder innen helse og omsorg. Målsettingen er at demenspasienter og multisyke eldre som bor i grisgrendte strøk skal kunne bo lengre i sine egne hjem. I løpet av prosjektperioden skal deltakerne i prosjektet teste ut nye arbeidsmetoder som baserer seg på digital støtte.

Norsk prosjekteier

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Prosjektperiode

01.05.2015 - 30.04.2018

Budsjett

Total: 1 999 952 €

Prosjektnettside

http://www.remoage.eu

Andre partnere

Association of Local Authorities in Norrbotten (SE)

Luleå University of Technology (SE)

National Health Service Shetland (UK)

National Health Service Western Isles (UK)

University of Stirling (UK)