Recruit and Retain 2: Making it Work

Mange utkantregioner sliter med å rekruttere og holde på leger og annet helsepersonell. I Recruit and Retain 2: Making it Work benytter partnere fra Island, Skottland, Canada og Norge seg av metoder og modeller identifisert i første fase (Recruit and Retain, Interreg IV NPA 2011 – 2014).

På norsk side er kommunene Odda, Årdal og Meløy plukket ut som kommuner med rekrutteringsutfordringer hvor man i prosjektperioden skal implementere forskningsbasert kunnskap og systematisk dokumentasjon av prosessen. Underveis skal prosjektet også spille på lag med ressurskommuner og invitere inn andre kommuner med lignende utfordringer.

Det samlede prosjektet skal se på rekruttering og stabilsering i et samfunsperspektiv som inkluderer andre etater enn helse, og evt andre spinnoff-effekter.

Norsk prosjekteier

UiT - Norges arktiske universitet. Nasjonalt senter for distriktsmedisin

Prosjektperiode

01.02.2016 - 31.01.2019

Andre partnere

Akureyri Hospital (IS)

National Health Service Highland (Highland Health Board) (UK)

Northern Ontario School of Medicine (CA)