Re-call

Norsk prosjekteier

Universitetet i Nordland

Prosjektperiode

01.01.2013 - 31.12.2013

Budsjett

Total: 153073 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

University of Lapland, University of Oulu,
Universitetet i Nordland,
Universitetet i Tromsø