Prowad Link

Prosjektets overordnede mål er å bidra til bærekraftig økonomisk vekst i Nordsjøregionen ved å engasjere små og mellomstore bedrifter (SMBs) i ulike naturverntiltak og åpne opp mulighetene for å markedsføre vernede naturområder. Dette skal igjen bidra til nye jobber og regional utvikling.

14 prosjektpartnere fra Norge, Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia skal utvikle og teste innovative verktøy og strategier for SMBs i Nordsjøregionen. Prosjektpartnerne ønsker å gjøre vernede naturområder mer tilgjengelig, styrke SMBs og utvikle innovative, omsettbare tilbud og produkter som baserer seg på disse områdene.

Norsk prosjekteier

NTNU

Prosjektperiode

01.01.2019 - 31.12.2022

Budsjett

Total: 3 800 000 €