Plass-spesifikk design som utviklingsmodell for havneområder (forprosjekt)

Prosjektet handler om idéen om å fremme et felles syn på planlegging og bygging, som kan styrke et nordisk byggmarkeds fokus på «attraktivitet og holdbarhet». Waterfront-prosjektene har ofte blitt presentert som innovative og «eksperimentelle». Tross dette har det blitt hevdet at mange av dissa områdene er like og har en nærmest en «global» karakter.

Norsk prosjekteier

Arkitekthøyskolen i Oslo

Prosjektperiode

07.03.2014 - 31.12.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 106134 Kjell

Total: 240 255 €

Andre partnere

Københavns Universitet