Pilotprojekt, Naturbaserade upplevelser och arrangemang

Mellan kommunerna finns likheter och områden med gemensam utvecklingspotential, ett utvecklingsområde är turism och upplevelsenäringen i den gemensamma naturen. I både Tröndelag och Jämtland har regionala utvecklingsplaner med tydliga fokus upprättats. Bland prioriterade teman finns det mittnordiska samarbetet med en hållbar strategi. Projektet ska medverka till att naturbaserade upplevelser och arrangemang i regionen ökar i omfång och kvalitet. För att nå detta ska projektet stimulera till gemensamma synsätt och öka förutsättningarna för att integrera aktiviteter och kvalitetssystem över gränsen. På sikt ska detta ge synergieffekter både för de boende i regionen och för upplevelse- och reselivsnäringen.

Norsk prosjekteier

Meråker kommune

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2006 - 30.11.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 575150 Kjell

Total: 183786 €