Tilbake til ditt søk

PERISCOPE

Med sine rike marine ressurser, høyteknologiske industrier, store havneområder og økte offshore-aktiviteter, er Nordsjøen en svært viktig region for Europas blå næringer. Men på grunn av store globale endringer opplever marine økonomier stadig nye utfordringer. Enkelte næringer gjennomgår betydelige omstruktureringer som f.eks. økt produksjon (vindkraft i Tyskland og Danmark) eller reduksjon av produksjon (olje og gass i Storbritannia og Norge).

PERISCOPE sikter på å etablere et permanent innovasjonsnettverk mellom landene i regionen. På denne måten kan prosjektet bidra til bærekraftig forretningsutvikling på tvers av landegrensene, samt åpne opp for nye markeder og innovasjonsmuligheter blant blå næringer.

Norsk prosjekteier

Sørlandets Europakontor