På jakt etter nye arbeidsmarkeder

Gjennom et slikt løp, vil deltakerne også øke mulighetene for etterhvert å kunne konkurrere i et ordinært arbeidsmarked. Gjennom å utvikle det nye arbeidsmarkedet innen satsningsområdet kultur-, miljø- og naturvern i felleskap mellom offentlige instanser, ideelle og frivillige organisasjoner og faginstanser innen kulturområdet, vil en kunne utvikle langsiktige arbeidsmodeller med et helhetsperspektiv. Samtlige instanser vil også gjennom et slikt helhetlig «spleiselag» oppleve mange positive effekter. En ser også gjennom en slik fellessatsning at en kan utvikle og legge tilrette for kvalitativ god innsats i gjennomføring av arbeidsoppgavene.

Norsk prosjekteier

Moss kommune

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2002 - 31.12.2003

Budsjett

Norsk bidrag: 10128000 Kjell

Total: 1551060 €

Ekstern prosjektinfo

http://www.moss.kommune.no/