P-IRIS

P-IRIS – Policies to Improve Rural areas’ Innovation Systems by professionalising networking activities and use of innovation tools

Prosjektet skal gjøre samhandlingen i regionenes innovasjonssystemer mer effektiv, målrettet og bedre tilpasset små og mellomstore bedrifters behov. P-IRIS retter seg mot interessenter i bransjeorganisasjoner, klynger, enkeltbedrifter og bedriftsrettet virkemiddelapparat.

Sogn og Fjordane fylkeskommune adresserer den strategiske planen for verdiskapning 2014 – 2020 som sitt politikkinstrument i prosjektet. Planen har som mål å skape 500 arbeidsplasser per år for å motvirke utfordringen med at unge og vel-utdannede mennesker forlater fylket. Innovasjonssystemet i Sogn og Fjordane er dominert av offentlig sektor, og verdiskapningsplanen bør forbedres ved å involvere næringslivet sterkere i systemet. Man ønsker å forbedre trippel helix-samarbeidet i innovasjonssystemet ved å gjøre dette mer målrettet og kommersielt orientert.

Stakeholdergruppen som vil bli etablert i tilknytning til prosjektet omfatter følgende medlemmer:

 • Høgskulen i Sogn og Fjordane
 • Vestlandsforskning
 • Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane
 • Næringsklyngene Tech Yard, Sognefjorden Næringshage, Gulen og Masfjorden Næringshage og Næringshagen i Nordfjord.
 • Fram Flora
 • Maritim Forening Sogn og Fjordane
 • Innovasjon Norge
 • Forskningsrådet
 • SIVA
 • Representanter fra SMB’er i Sogn og Fjordane

Ideen til dette prosjektet oppsto i Euromontana (europeisk organisasjon for fjellregioner). Prosjektet har god forankring i Sogn  og Fjordanes strategiske plan for verdiskapning, og involverer relevante aktører i innovasjonssystemet og det offentlige virkemiddelapparatet. Prosjektets tema adresserer en viktig utfordring i fylket, med å forhindre tendensen til at unge, kreative og vel-utdannede mennesker drar inn til storbyene i mangel på attraktive arbeidsplasser hjemme. Tematikken med å styrke SMB’ers innovasjonskapasitet i landlige områder har også god forankring i nasjonal nærings- og distriktspolitikk, og prosjektets resultater bør således være overførbare også til andre deler av landet.

Norsk prosjekteier

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Kontakt

 • Lars Hustveit

  Sogn og Fjordane fylkeskommune

  57 63 80 00

  415 30 972

  Send e-post

Prosjektperiode

01.01.2017 - 30.06.2021

Budsjett

Norsk bidrag: 377 833 €

Total: 1 375 873 €

Andre partnere

Development centre of the Heart of Slovenia (SI),

Local Development Agency PINS (HR),

Regional Council of Central Ostrobothnia (FI),

Society for the Development of the Province of Burgos (SODEBUR) (ES),

Poliedra – Politecnico di Milano (IT)