Our Stories along the Northern Lights Route

Our Stories bruker særegne historier, språk og kultur fra Nordkalotten for å styrke regionens reiseliv. er et samarbeid mellom Ihana!, Lapland Universitet i Tornio (leadpartner), musikkensemblet JORD fra Pajala og Svefi – Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda. Verktøyene og metodikken som skal utvikles tar for seg alt fra innsamling til formidling av fortellinger på tvers av språk, kulturuttrykk, minoriteter – og landegrenser.

Styrker reiselivet på Nordkalotten
Prosjektets visjon er å bidra til virksomhet som gjør Nordkalottregionen mer aktiv, levende og attraktiv gjennom bruk av fortellinger, noe som også vil bidra til økte forretningsmuligheter for små og mellomstore bedrifter i området. Regionens egne språk og kulturer – samisk, kvensk, meänkieli – er en viktig del av fortellingene. Fortellingene vil bli synliggjort i ulike former og uttrykk – som storybook, musikkproduksjon, kortfilmproduksjon og muntlige framstillinger.

Prosjektet skal blant annet generere en felles «Northern Lights Story Arc». Prosjektpartnerne deltar i innsamling av fortellinger og ulike produksjoner basert på disse. Flere samarbeidspartnere skal støtte prosjektet gjennom kompetansedeling, og gjennom informasjonsspredning av aktiviteter og resultater. På norsk side er Halti næringshage sentral i å opprette og koordinere kontakt og samarbeid mellom prosjektet, norsk prosjektpartner og deltakende reiselivsbedrifter i regionen.

 

Norsk prosjekteier

Ihana!

Kontakt

Prosjektperiode

01.06.2016 - 31.05.2019

Budsjett

Norsk bidrag: 133 100 €

Total: 1 102 287 €

Andre partnere

JORD

Svefi – Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda.