Øst-Vestlig veiforbindelse

Syftet med förstudien är att kartlägga behovet av att utveckla en Öst-Västlig vägförbindelse mellan Norrlandskusten och södra delarna av Norge (Osloområdet) via Dalarna i Sverige. Alternativa lokaliseringar för vägförbindelsen (etappen Torsby-Kongsvinger) skall utredas och konsekvenser i olika avseenden av alternativen. Studien skall utgöra underlag för fortsatta samråd där berörda regioner bland annat behöver ta ställning till behovet av en Öst-Västlig förbindelse.

 

Norsk prosjekteier

Kongsvinger kommune

Kontakt

  • Endal, Arild

Prosjektperiode

01.09.2001 - 31.07.2002

Budsjett

Norsk bidrag: 266000 Kjell

Total: 70200 €