Økologisk korndyrking i Nordens Grønne Belte

Norsk prosjekteier

Planteforsk Kvithamar forskningssenter

Kontakt

  • Nesheim, Lars

Prosjektperiode

01.01.2003 - 31.12.2005

Budsjett

Norsk bidrag: 600000 Kjell

Total: 131757 €

Mer om prosjektet