NORPÅ / Yrkesrettet fagutdanning på Nordkalotten

Prosjektet skal bidra til økt tilgang og flyt av kvalifisert arbeidskraft som det er behov for på Nordkalotten.

Gjennom et forstudie finansiert av de tre nordligste fylkene samt Nordplus, har man avdekket at det er forskjeller i yrkesrettet fagutdanning mellom Norge, Sverige og Finland. Dette vanskeligjør arbeidsflyt på tvers av landegrensene i Norden. Bedriftene opplever det som problematisk å skaffe kvalifisert arbeidskraft. Forskjellige krav til utdanning mellom Norge, Sverige og Finland er til hinder for mobilitet av arbeidskraft mellom landene. Prosjektet skal med utgangspunkt i fagområdene elektro og automasjon se på mulighetene for å utvikle og forenkle regelverket for å få godkjent utdanning mellom de tre landene. Prosjektet skal utvikle kurs og sertifisering som trenges for å bygge ned de grensehindre som finnes, kartlegge behovet for arbeidskraft og avdekke aktuelle fagområder å jobbe videre med.

Norsk prosjekteier

Narvik videregående skole

Prosjektperiode

01.06.2015 - 15.09.2016

Budsjett

Norsk bidrag: 675 000 Kjell

Total: 356 375 €

Andre partnere

Business Oulu