Nordsvensk och nordnorsk samarbeid (forprosjekt)

Formålet med forstudien er å skape forutsetninger for et eget prosjekt, Bedriftsregion Nord, der hovedmålet skal væra å skape og etablere en nordlig samrbeidsregion. Tanken er at Bedriftsregion Nord skal bestå av Bodø, Fauske, Saltdal, Arjeplog, Arvidsjaur, Älvsbyn, Boden, Piteå och Luleå – fra kyst til kyst.

Norsk prosjekteier

Bodø kommune

Prosjektperiode

01.12.2013 - 31.05.2014

Budsjett

Total: 25593 €