Nordkalotten – en del av arktis

Gjennom å benytte seg av møteplasser vil prosjektet skape oppmerksomhet og samarbeidsmuligheter hos Nordkalottens innbyggere, der innbyggerne og beslutningstakere sammen kan diskutere spørsmål som er av betydning for Nordkalottens attraktivitet. Spørsmålene som skal diskuteres berører områder som miljø, naturressurser, bedrifter, kompetanseutvikling og utdanningssystem.

 

Norsk prosjekteier

Nordisk informasjonskontor

Prosjektperiode

01.11.2013 - 30.06.2014

Budsjett

Total: 36979 €

Andre partnere

Pohjola-Nordem ry