Nordisk Jobbstart+

Nordisk Jobstart+ er et ungdomsledighetsprosjekt rettet mot nordiske unge mellom 20 og 30 år som vil utvikle sine kompetanser gjennom et unikt utlandseventyr. Prosjektet kickstarter de unges karrierer ved å utvide deres jobbmarked til hele Norden og hjelper dermed de unge med å integrere seg på arbeidsmarkedet. Samtidig gir Nordisk Jobstart+ bedrifter sjansen til å utvikle sine forretninger gjennom gratis rekruttering fra en pulje av motivert kvalitetsarbeidskraft. Prosjektet er gratis for de involverte nyutdannede og bedriftene. Det er win-win for alle parter.

Nordisk Jobstart+ er rettet mot unge med en høyere utdannelse, for eksempel de med en yrkesutdannelse, høgskoleutdannelse eller en universitetsutdannelse. De unge får tilbud om et gratis kompetansegivende to-ukers kurs i Malmö eller København som forbereder dem på arbeidsmarkedet i Norden. Prosjektsekretariatet hjelper dessuten de unge med å flytte til et nytt land. Her tilbys hjelp til å finne bolig, en fritids- og kulturpakke samt skifte av bank og forsikring.

Målet med Nordisk Jobstart+ er å øke mobiliteten på det felles arbeidsmarkedet som består av Norge, Danmark og Sverige. Utgangspunktet for prosjektet er identifisert på bakgrunn av forbedrede prosesser som lever opp til tilbud og etterspørsel av arbeidskraft i programområdet.

Formålet med prosjektet er å skape et varig og effektivt mobilitetsprosjekt som består av en støttepakke som er rettet spesifikt mot unge nyutdannede. Denne pakken inneholder et kursforløp, nettverksdannelser, coaching, matching og formidling av bolig når prosjektdeltakeren har funnet et arbeid. Formålet er å øke muligheten for å få suksess på arbeidsmarkedet og bryte ned eventuelle barrierer.

Prosjektpartnere identifiserer på den svenske og danske siden av Øresund hvordan de best mulig kan hjelpe unge nyutdannede med en høyere utdannelse inn på arbeidsmarkedet. Samtidig vurderes det i Norge innenfor hvilke områder av arbeidsmarkedet det er utfordringer med å besette stillinger. Kan tilbudet og etterspørselen av henholdsvis jobb og søkere tilpasses, vil det forbedre den generelle ressursutnyttelsen og dermed styrke regionens arbeidsmarked.

Prosjektets deltakere kvantifiseres ut i fra kandidatinnflytelsen, det vil si hvor mange som deltar i prosjektet samt hvor mange som får tilbudt en jobb i et annet nordisk land. Målet er i år 1 å ha 150 deltakere tilmeldt, 200 i år 2 og 250 deltakere i år 3. Måloppfyllelsen for antallet er å formidle jobb til 70 prosent av deltakerne, noe som betyr at 105 deltakere tilbys jobb i år 1, 140 deltakere i år 2 og 175 deltakere i år 3. Jobben kan enten være et vikariat, en tidsbegrenset ansettelse eller fast ansettelse i henholdsvis Norge, Sverige eller Danmark.

Norsk prosjekteier

Foreningen Norden i Norge

Prosjektperiode

01.03.2016 - 28.02.2019

Budsjett

Norsk bidrag: 266 840 Kjell

Total: 1 261 616 €

Andre partnere

AOF Danmark, AOF Center Hovedstaden, ABL Konsult i Malmö AB, Jobcenter København Ungecenter