Nordic Smart Energy Simulation Group (NOSEG)

Målsettingen er å skape en samarbeidsplatform mellom tre regioner (Vasa, Narvik og Umeå) og høyskoler her innenfor vindkraftforskningen. Vindkraftens produksjonskjede, sosial aksept og de ulike teknologienes formål i energikjeden ønsker man å simulere parallellt for å få full forståelse av det smarte strømnettet. Med nåværende verktøy er dette meget tidkrevende, og målsettingen med dette prosjektet er å utvikle bedre verktøy.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Narvik

Prosjektperiode

01.01.2012 - 31.12.2012

Budsjett

Norsk bidrag: 564460 Kjell

Total: 586 436 €

Andre partnere

Umeå universitet
Vasa universitet
Vasa yrkeshögskola
Tampereen teknillinen yliopisto