Nordens Grønne Belte som identitetsbærer

Projektet planerar att genom seminarier, marknadsföringsinsatser, nätverksbyggande etc. marknadsföra regionen Nordens Gröna Bälte som en region med stora kvaliteter i fråga om miljö/livsmiljö och som en region som ligger långt framme vad gäller miljöhänsyn. På sikt ska detta medföra att regionens attraktionskraft ska öka vilket i sin tur ska leda till bättre förutsättningar att hejda befolkningsminskningen samt understödja näringslivets utveckling.

 

Norsk prosjekteier

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i Trøndelag

Kontakt

Prosjektperiode

01.04.2002 - 31.12.2004

Budsjett

Norsk bidrag: 2113683 Kjell

Total: 460783 €

Ekstern prosjektinfo

https://www.nho.no/