Nordens beste innlandsregioner 2020

Hamarregionen Utvikling og Falun-Borlänge-regionen AB vil ta tak i utfordringene med tilførsel av ny arbeidskraft og kompetanse. De ønsker å ta opp konkurransen med globale trender der unge gjerne søker karriere i større ekspansive bedrifter som har plassert seg i sentrale og urbane miljøer.
Prosjektet vil analysere regionenes innovative miljøer, næringsstruktur og kreative kapasitet. Videre blir det satt fokus på livsmiljø, samt profilering av områdene som på sikt skal bli selvfølgelige nordiske satsningsalternativer for mennesker i den kreative klassen.

Norsk prosjekteier

Hamarregionen Utvikling

Prosjektperiode

01.04.2011 - 31.12.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 1.750.000 Kjell

Total: 1589122 €