Tilbake

Bistår oppstartsbedrifter med å skaffe investorer

Interreg-prosjektet StarCap har bistått gründere i Østfold-Fyrbodal med å skaffe den nødvendige risikokapitalen til å sette innovasjoner ut i livet.

Rundt 97 prosent av all risikokapital investeres i storbyene. Net gjør det vanskelig for mindre selskaper i grenseområder som Østfold-Fyrbodal, å finne den nødvendige kapitalen for å bli mer konkurransedyktige.

For at gründere i hele tatt skal våge å satse på egne foretak og innovative ideer, trenger man risikokapital. Prosjektpartnerne Blender Collective og Innovatum i Trollhättan har i prosjektet StarCap – Startup capital for agile growth, gått sammen for å utvikle et eget apparat som gjør det lettere for oppstartsbedrifter å finne den nødvendige finansieringen.

Prosjektet har særlig fokusert på følgende områder:

  • For å finne gründerne med de mest lovende ideene har man gått bredt ut og invitert aktuelle bedrifter til møter hvor man har fortalt om prosjektet.
  • Man har kartlagt et nettverk av potensielle investorer i grenseregionen og invitert de med på egne treff med oppstartsbedriftene.
  • Utviklet nye metoder for å utvikle oppstartsbedrifter, basert på fremgangsfaktorer hos investorene. I metoden har man lagd et spørsmålssett til oppstartsbedriftene og vurderer svarene ut fra hvordan investorene definerer sine suksessformler. Disse svarene igjen kan brukes til å spisse forretningskonseptet.
  • Bistand fra egne forretningsutviklere.
  • Matchmaking mellom oppstartsbedrifter og investorer.

Lettere å identifisere samarbeidspartnere

Så langt har prosjektet inkludert 55 ferske bedrifter, og 11 av disse har klart å hente den nødvendige kapitalen for å bygge seg stor og konkurransedyktig på et internasjonalt marked.

Omfanget for risikokapital øker betraktelig når man jobber med bedrifter og investorer på begge sider av grensen, og det blir lettere for hver enkelt å identifisere samarbeidspartnere som treffer forretningsideen. Erfaringsutvekslingen mellom oppstartsbedriftene er også med på å trygge flere til å søke investorer fra den andre siden av grensen.

Tilbake