Norden i Barentsregionen

Prosjektets siktemål er å etablere et varig samarbeid innen historie- og samfunnsvitenskap mellom universitetene i programområdet. Et synlig resultat av prosjektet skal være en historiebok som med vekt på Nordens rolle skal analysere og beskrive historisk bestemte likheter og forskjeller mellom ulike deler av Barentsregionen, og hvordan dette virker inn på utviklingen i de samme områdene.

Det skal også produseres en web-basert encyklopedi som skal gjøre kunnskapene lettere tilgjengelig for en større almenhet.

Norsk prosjekteier

Universitetet i Tromsø

Kontakt

  • Elenius, Lars

    Luleå tekniska universitet

    +46 920 4912 59

    Send e-post

Prosjektperiode

01.11.2008 - 31.10.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 700 000 Kjell

Total: 524 089 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Uleåborgs universitet