Naturligvis 2004-2006

Norsk prosjekteier

Kalnes videregående skole

Prosjektperiode

01.09.2004 - 31.10.2006

Budsjett

Norsk bidrag: 1000000 Kjell

Total: 251790 €