Music on Top

Samarbeid om utvikling av musikk-kulturen på Nordkalotten som ledd i fremstillingen av regionens egenart og identitet. I prosjektet skal det etableres et ungdomsorkester og et musikklærersamarbeid, komponeres nye verk/v/komponistorkester, etableres orkesterutveksling og ambulerende musikkfestival m.m

Norsk prosjekteier

Kultur i Troms

Prosjektperiode

01.06.2008 - 31.03.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 1.096.656 Kjell

Total: 1.154.906 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Oulo Symphony Orchestra
Barentsjazz