Music on top 2

Prosjektet skal utvikle kulturen til en regional profilering der den samla musikkompetansen på Nordkalotten ivaretas og videreutvikles. Prosjektet skal utvikle og utvide samarbeidet, optimere arbeidsformene samt skape en organisasjonsstruktur for kontinuerlig samarbeid.

Kontakt

  • Hauptmann ,Peter

    Norrbottens läns landsting

    Send e-post

Prosjektperiode

01.08.2011 - 30.06.2014

Budsjett

Total: 1400000 €

Andre partnere

Oulun kaupunki – Oulu Sinfonia
Nordnorsk landsdelsmusikerordning