Mot Ishavet

Saariselkä fungerar redan idag inom den internationella turistregionen The Northernmost Europe som en central port framför allt mot norr, men även mot söder. Genom utställningsprojektet vill man väcka ankommande och till regionen besök planerande turisters intresse att bekanta sig närmare med regionen. På detta sätt vill man med projektet bidra till betydande ökning av turistströmmen till regionen.

 

Norsk prosjekteier

Finnmark Reiseliv AS

Kontakt

Prosjektperiode

13.03.2004 - 15.08.2005

Budsjett

Total: 304563 €