Missing Green Link (MGL) – Elbanen STS

Jernbaneverket i Norge har utarbeidet en mulighetsstudie for Meråkerbanen med et perspektiv på gjennomføring innen utløpet av neste Nasjonal Transportplan-periode (NTP) 2015-2023. Altså en ambisjon om at investeringen er gjennomført i løpet av 12 år. Men det er fullt mulig å gjennomføre planlegging og utbygging i løpet av maksimum 2+2 år etter at detaljplanleggingsarbeidet er startet opp. Det er etablert en dialog mellom STFK, NTFK og Region Jämtland om å fremskynde elektrifisering av Meråkerbanen og Trønderbanen mellom Trondheim og Steinkjer.

Norsk prosjekteier

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Prosjektperiode

01.01.2012 - 31.08.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 2 330 000 Kjell

Total: 426718 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Sör-Trøndelag fylkeskommune
Kontaktperson: Gaute Rolv Dahl
Tlf: +47 95 90 72 89