MIN-NOVATION

Prosjektet skal utvikle et transnasjonalt nettverk med utgangspunkt i eksisterende, regionale nettverk. Prosjektaktivitetene skal utføres på regionalt og transnasjonalt nivå, og skal sikre små og mellomstore bedrifter tilgang til kunnskap, state-of-the-art teknologi og god praksis innen forebygging og avfallshåndtering for gruve- og bergverksnæring.

 

Norsk prosjekteier

Universitetet i Stavanger

Prosjektperiode

17.09.2010 - 16.12.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 1 235 780 Kjell

Total: 3 769 200 €

Andre partnere

Upper Silesian Agency for Enterprise Restructuring
Foundation for Lower Silesian Mineral Resources Cluster
Universitetet i Ørebro
Ørebro Regional Development Council
Teknologisk universitet i Tallinn
Estonian Mining Waste Management Society
Estlandske gruvers samarbeidsorganisasjon for avfallshåndtering
Kainuun Etu Ltd.
Universitetet i Oulu
Arbeidstakernes Utdanningsforbund Saxony-Anhalt
Europeisk institutt for innovasjon