Miljøbasert næringsutvikling i Nordens Grønne Belte

Norsk prosjekteier

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i Trøndelag

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2001 - 31.12.2003

Budsjett

Norsk bidrag: 623000 Kjell

Total: 209048 €

Ekstern prosjektinfo

http://www.nho.no/