Meet, Play and Learn

Mål
– Att två forskningsområden, barn med diabetes och inlärningsmiljöer för seriösa spel (serious games), har fått större erfarenhet om hur tvärvetenskaplig forskning bedrivs i de andra länderna i regionen och dessutom fått större kunskap om hur forskning kan finna lösningar för barns behov i glesbygder i nordliga regioner.
– Att samarbete om diabetesutbildning med Luleå Tekniska Universitet har etablerats.
– Att samarbete bedrivs med regionens företag om defination av möjliga produkter, tjänster och kunder för produkten samt framtagande av utkast till affärsmodell. Tre företag har intygat sitt intresse.

Norsk prosjekteier

Nordlandsforskning

Kontakt

  • Oikarinen, Kerttu

    Rovaniemi yrkeshögskola

    020 - 798 40 00

    Send e-post

Prosjektperiode

26.10.2009 - 06.09.2010

Budsjett

Norsk bidrag: 518 000 Kjell

Total: 219 775 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Luleå Tekniska Univetsitet
Norwegian centre for telemedicine
Nordlands sykehuset HF