Meet, play and learn 2

Prosjektet skal legge tgil rette for kommersialisering av spill og tjenester for barn med kroniske sykdommer, gjennom utviklingen av et rammeverlk som skal være tilgjengelig for spillprodusenter. Rammeverket vil bestå av en veiledningdsdel og en teoridel, samt en plattform for spill med et spilleksempel.

Prosjektet skal bidra til å styrke forskningssamarbeidet i regionen på dette området.

Norsk prosjekteier

Norut

Kontakt

  • Brox, Ellen

    Norut

    +47 934 19 285

    ellen.brox@norut.no

Prosjektperiode

01.10.2011 - 31.12.2012

Budsjett

Norsk bidrag: 630100 Kjell

Total: 204.350 €

Andre partnere

Luleå tekniske universitet
Rovaniemi koulutuskuntathymä