Master in innovation managment – Pilotprojekt

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Hedmark

Kontakt

Prosjektperiode

01.08.2004 - 31.12.2006

Budsjett

Norsk bidrag: 1308612 Kjell

Total: 171237 €