MARKIS

Den maritime bransjen står overfor store miljøutfordringer, blant annet i form av nye nasjonale og internasjonale krav til utslippsreduksjoner fra skipstransport. De maritime virksomhetene og kunnskapsinstitusjonene i Skandinavia har fragmentert kunnskap på området. Til sammen kan denne kunnskapen utnyttes for å skape et nytt maritimt vekstområde som kan bdra til utvkling av regionen.

Prosjektet er et samarbeid mellom 16 norske, svenske og danske partnere bestående av regioner, fylker, universiteter og høyskoler og maritime nettverk.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Vestfold

Prosjektperiode

01.03.2010 - 30.04.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 4442818 Kjell

Total: 3.106.385 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Region Nordjylland (dansk koordinerende partner), Aalborg Universitet, Frederikshavns kommune/Maritime Network Frederikshavn, Frederikshavns Erhvervsråd, Maritime Training and Education Center (MARTEC), Vestfold fylkeskommune, Telemark fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, Maritimt Forum Sørøst-Norge, Oslo Maritime Nettverk, Innovasjon Norge. Chalmers Tekniska Högskola, Svenskt Marintekniskt Forum, Uddevalla kommun/ Högskolecentrum Bohuslän.