Markedsutvikling flyruten Luleå – Kiruna – Tromsø

Siktemålet er å skape grunnlag for tids- og kostnadseffektivte kommunikasjoner på Nordkalotten. Gjennom tidligere erfaringer, fokusering på forretnings- og tjenestereiser, og gjennom samvirke med regionens reiselivsdestinasjoner er prosjektets mål å opparbeide en trafikk som gir grunnlag for permanent kommersiell drift på strekningen.

Norsk prosjekteier

Troms fylkeskommune

Prosjektperiode

01.11.2008 - 31.10.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 1 580 000 Kjell

Total: 790 000 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Norrbottens läns landsting