Lean Landing For Micro SMEs

Lean Landing For Micro SMEs: Soft landing for SMEs in the North Sea Region

Prosjektet er et nettverk som består av 26 partnere, akseleratorer og inkubatorer fra hele Nordsjø-regionen. Sammen har de nettverk i alle seks land, noe som muliggjør kontakt med nye kunder og partnere. Nettverket skal yte praktisk kunnskap og lokal innsikt i alt fra lovverk til kulturell etikette i internasjonale markeder.

Nettverket arrangerer partner- og kundemøter for deltakere, slik at SMB-er kjapt kan få tilbakemelding på potensialet av det SMB-en tilbyr.
Det er gratis å være med i nettverket, som tilbakebetaler halvparten av eventuelle reisekostnader. Med deltakelse i prosjektet kan SMB-er benytte kontorlokaler og assistanse fra inkubatorer og akseleratorer over hele Nordsjø-regionen.

 

Norsk prosjekteier

Driv Inkubator og Oslo International Hub AS

Prosjektperiode

01.11.2015 - 31.05.2019

Budsjett

Norsk bidrag: 104 129 €

Total: 1 810 287 €

Andre partnere

Media Evolution City, Sweden
MINC, Sweden
Lund Life Science Incubator, Sweden
Business Development Friesland – Inqubator Leeuwarden, The Netherlands
IZET Innovation center, Germany
Collage Arts, United Kingdom
Rinova, United Kingdom
RIDO Business Center, United Kingdom
QU2/Leeds Beckett University, United Kingdom
North East Business & Innovation Centre, United Kingdom
Agro Business Park, Denmark
Københavns Kommune, Denmark
Slagelse Erhvervscenter, Denmark
Business Lolland-Falster, Denmark
Vordingborg Erhverv, Denmark
Open House, The Netherlands
The Startup Orgy, The Netherlands
Holstebro Kommune, Denmark
NUpark, Denmark
ErhvervsFORUM Roskilde, Denmark
THINK, Sweden
Dutchbasecamp, The Netherlands
B.Amsterdam, The Netherlands
Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg mbH, Germany