LARS

LARS – Learning Among Regions on Smart Specialisation

LARS hjelper offentlig sektor i ledelsen av smarte spesialiseringsprosesser i sine respektive regioner. Videre bidrar prosjektet til å skape innovasjonsnettverk på tvers av de deltakende regionene i Østersjøregionen. Prosjektet hjelper til med å identifisere og iverksette løsninger som møter utfordringen med fragmenterte regionale innovasjonssystemer, særlig innen områdene blå vekst, bio- og sirkulærøkonomi, avanserte produksjonsmetoder og innovasjon og teknologi for økt energieffektivitet.

LARS er et flaggskip-prosjekt for EUs strategi for Østersjøregionen.

Norsk prosjekteier

Oppland fylkeskommune

Kontakt

  • Erik Lagethon

    Oppland fylkeskommune

    61 28 93 29

    Send e-post

Prosjektperiode

01.10.2017 - 30.09.2020

Budsjett

Norsk bidrag: 94 090 €

Total: 1 643 705 €

Prosjektnettside

https://www.lars-project.eu/

Andre partnere

University of Vaasa (FI)

Region Västerbotten (SE)

Regional Council of Päijät-Häme (FI)

Hamburg University of Applied Sciences (DE)

Lithuanian Institute of Agrarian Economics (LT)

Ministry of Environmental Protection and Regional Development (LV)

Lithuanian Innovation Centre (LT)