Kustnära vandringsleder

Norsk prosjekteier

Østfold fylkeskommune

Kontakt

Prosjektperiode

15.03.2004 - 15.03.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 2000000 Kjell

Total: 546960 €