Kunskapsintensiv näringslivsutveckling i Inre Skandinavien

Norsk prosjekteier

Kunnskapsbyen Lillestrøm

Kontakt

Budsjett

Norsk bidrag: 9942000 Kjell

Total: 2071452 €