Konkurransekraft i nord

På lang sikt er målet å bidra til økt konkurransekraft i Arktis. Følgende dimensjoner / områder vil bli utviklet som en del av mulighetsstudien: – Ungdom; hvordan engasjere, informere og motivere de? – Studenter; hvordan få de til å utdanne seg og ta arbeid i regionen? – Arbeidskraften; hvordan få den hit, og hvordan matche den som allerede er tilgjengelig? – Flyttet; hvordan kan du arbeide for å lokke tilbake de som har flyttet sørover? – En felles trans-regional arbeidskraft; drøm eller utopi?

Norsk prosjekteier

Bedriftskompetanse AS

Prosjektperiode

01.02.2012 - 31.05.2012

Budsjett

Total: 46778 €

Mer om prosjektet