Kompetensutveckling för Astacus

Norsk prosjekteier

Haldenvassdragets Skogeierforening

Kontakt

Prosjektperiode

01.05.2005 - 30.06.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 1201500 Kjell

Total: 351019 €