Kompetansebasert Regional Analyse (KOBRA)

Kompetansebehovene i det skandinaviske arbeidslivet er i rask forandring. Kompetansebasert Regional Analyse, KOBRA undersøker hvilke kunnskaper som trengs i fremtiden, og hvordan mindre regioner kan møte etterspørselen i fellesskap.

Samarbeid på tvers av landegrensene i Øresund-Kattegat-Skagerrak-regionen skal gjøre lokale og regionale virksomheter og bedrifter i stand til å identifisere kompetansebehov og legge til rette for kompetanseløft allerede før behovene melder seg i arbeidsmarkedet. Gjennom å samle aktører fra Norge, Sverige og Danmark blir det enklere å se behovene, og å skaffe seg den spisskompetansen som behøves. KOBRA fokuserer på livslang læring, fra studenter til voksne mennesker med behov for videreutdanning eller karriereskifte.

Prosjektpartnerne skal blant etablere et nettverk hvor de legges opp til besøk i de ulike deltakervirksomhetene. Slik får man vite mer om hvor kompetansen finnes. Prosjektet skal i fellesskap samle inn og analysere nøkkeltall for ulike arbeidsområder og slik lage referansepunkter for de ulike regionene.

Norsk prosjekteier

Arendal kommune

Prosjektperiode

01.09.2015 - 31.08.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 5 446 987 Kjell

Total: 7 218 814 €

Andre partnere

Larvik kommune, NAV Larvik,  Th. Langs HF & VUC, Learnmark Horsens, Aarhus Tech, Uddannelsecenter Holsterbro, Herningholm Erhvervsskole, UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern, Mercantec, Viden Djurs, Tradium, Nätverk Westum, Campus Lidköping, Kungsbacka kommun, Uddevalla kommun, Sotenäs kommun, Campus Varberg, Strömstad kommun, Kunskapsförbundet Väst, Alingsås kommun, Halmstad kommun, Vuxenutbildningen Borås stad, Skaraborgs kommunalförbund og Fyrbodals kommunalförbund.