KISS ME

KISS ME –  Knowledge & Innovation Strategies involving SME in the context of INTERREG

Prosjektet har som mål å styrke innovasjonsevnen og -kapasiteten i grenseoverskridende utveksling og aktiviteter. Gjennom KISS ME bruker aktører i Hedmark-Värmland og fire andre europeiske grenseregioner Interreg Europe til å styrke gjennomføringen av de grenseregionale Interreg-programmene. Dermed kan prosjektet også bidra til å utnytte synergier og fremme kunnskapsoverføring mellom ulike Interreg-programmer.

Hedmark fylkeskommune adresserer sammen med Länsstyrelsen i Värmland Interreg Sverige – Norge-programmet som sitt politikkinstrument i prosjektet. Man ønsker her å fokusere på prioriteten SMB’ers konkurranseevne.

Man ønsker å forbedre politikkinstrumentet gjennom:

 1. attract more SMEs to engage in cross-border cooperation and
 2. to a larger extent facilitate cross border clustering, technology transfer, product and process innovation in order to increase the competiveness among the SMEs in the border region.

Det er en uttalt ambisjon at KISS ME skal bidra til å generere nye prosjekter under Sverige-Norge-programmet til støtte for SMB’ers innovasjonskapasitet og konkurranseevne.

Følgende medlemmer av stakeholdergruppen kommer fra den norske siden av grensen:

 • «Grensetjänsten Norway-Sweden»
 • Innovasjon Norge
 • Hedmark Kunnskapspark
 • Tretorget

 

Norsk prosjekteier

Hedmark fylkeskommune

Kontakt

 • Rannveig Finsveen

  Hedmark fylkeskommune

  40 85 83 02

  Send e-post

Prosjektperiode

01.01.2017 - 30.06.2021

Budsjett

Norsk bidrag: 184 650 €

Total: 1 220 550 €

Andre partnere

EGTC Pyrenees-Mediterranean (FR)

HAMAG BICRO (HR)

Värmland County Administrative Board (SE)