JOMOPANS

Undervannsstøy kan både produseres naturlig (bølger, vær, dyr) eller fra menneskelige kilder (skipsfart, industri osv.). I de senere årene har det vært et økende fokus på hvordan sistnevnte støy påvirker marin fauna.

Gjennom prosjektet JOMOPANS ønsker prosjektpartnerne å utvikle et verktøy for måling av undervannsstøy Nordsjøen. Dette vil komme ledere og planleggere og andre interessenter til gode som jobber med å forbedre miljøstatusen i Nordsjøen.

Norsk prosjekteier

Norwegian Defence Research Establishment

Prosjektperiode

01.01.2018 - 31.12.2021

Andre partnere

Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas)
Federal Maritime and Hydrographic Agency
TNO
Aarhus University
Swedish Defence Research Agency
Royal Belgian Institute for Natural Sciences
Marine Scotland
National Physical Laboratory
Institute of Marine Research